Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze zijn van toepassing op deze website en op al onze e-mails, offertes en overeenkomsten.

Voor consumenten gelden de Algemene Voorwaarden voor Consumenten.

Voor niet-consumenten gelden de Algemene Voorwaarden Business to Business.

U kunt de voorwaarden downloaden via de linken hierboven, opvragen via info@perquery.nl of bij de Kamer van Koophandel.