Persoonsgegevens die worden verkregen via deze website wordt vertrouwelijk behandeld. De verwerking was tot 25 mei 2018 waar nodig conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 is deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze Europese verordening vervangt de Nederlandse privacy wetgeving.

Alleen gegevens die nodig zijn voor het veilig en correct verzenden van bestellingen worden van u gevraagd. Deze gegevens kunnen daarnaast worden gebruikt voor verbetering van de website of service. Daaronder vallen ook eventuele enquĂȘtes waar u per mail voor wordt uitgenodigd door Perquery. Perquery verstrekt uw gegevens niet aan derden tenzij dit noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen. Kennisgeving hiervan kan op verzoek geleverd worden. Uw persoonsgegevens zijn veilig door technische en organisatorische maatregelen die Perquery heeft genomen. In onze algemene voorwaarden leest u meer over ons privacybeleid.