Perquery verzorgt educatieve uitgaven voor zorgverleners, cliënten, docenten en studenten op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.

We richten ons op uitgaven die om verschillende redenen niet ‘gemiddeld’ zijn. Het kan zijn dat ze bijzondere aandacht nodig hebben omdat de gebruiker of lezer speciale behoeften heeft, zoals mensen met een verstandelijke beperking. Het kan ook zijn dat het onderwerp specialistisch of complex is en teksten en afbeeldingen extra aandacht vragen.

In alle gevallen gaat het om het bieden van betrouwbare inhoudelijke informatie en uitgaven. Afhankelijk van de mensen en hun wensen, sector en het onderwerp zoeken we met de gebruikers of lezers naar oplossingen die passen bij hun leerstijl.

We richten ons op uitgaven die om verschillende redenen moeilijk (kostendekkend) beschikbaar kunnen worden gemaakt. Er is bijvoorbeeld maar een erg kleine markt of lezersgroep voor, of ze worden bekostigd uit vrije giften.

Andere voorbeelden zijn publicaties voor organisaties met een ideële of sociale strekking zoals stichtingen van openbaar nut met een wetenschappelijke, levensbeschouwelijke of pedagogische aard.